Skip to content

Siripan Joomjoom

      About

      รักใครแล้วเจ็บทุกที เคยไหมที่ไม่โกหกกัน อย่าอ้างว่าบ้างเรื่องไม่จำเป็นต้องรู้ ไม่รู้ยังสบายใจกว่า แต่มันดีต้องไหนเมื่อมารู้เองว่าเธอโกหก มันไม่ยิ่งเสียใจกว่าหรอกหรอ ถามหน่อยใจอ่าทำด้วยอะไร ทำไมทำกันได้ลงคอ