Skip to content

Thuy Thanh

    • 2Followers

    About

    "Thở vào tâm tĩnh lặng, Thở ra miệng mỉm cười. An trú trong hiện tại. Giờ phút thật tuyệt vời." Cảm ơn anh-người đã khóc vì từ bỏ em. Suối nguồn nào nhận về giọt nước mắt ấy???

    Followers (2)