Skip to content

Tien-Manh Pham

 • Lecturer
 • Vietnam Banking Academy
 • 9PublicationsNumber of items in Tien-Manh's My Publications folder on Mendeley.

Research interests

SecuritiesCorporate Finance

Publications (5)

 • Cơ cấu đa dạng trong ban lãnh đạo và hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp niêm yết trên HNX

  • Phạm Tiến Mạnh; Vũ Hoài Linh
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số - Góc nhìn từ quản trị công ty tại một số quốc gia và gợi ý cho Việt Nam

  • Phạm Tiến Mạnh
  N/AReaders
  N/ACitations
 • Tác động của quản trị rủi ro chủ động đến giá trị doanh nghiệp

  • Nguyễn Thanh Phương; Phạm Tiến Mạnh
  N/AReaders
  N/ACitations
 • The effect of Research and Development Spending on Firm's Financial Performance: Evidence from listed companies on Vietnam Stock Exchange

  • Pham Tien Manh; Nguyen Thanh Phuong
  N/AReaders
  N/ACitations
 • The relationship between Research and development (R&D) spending and Firm's financial performance: Case study of listed firms on Vietnam Stock Exchange

  • Nguyen Thanh Phuong; Pham Tien Manh
  N/AReaders
  N/ACitations

Professional experience

Lecturer

Vietnam Banking Academy

September 2009 - Present

Education

MBA - financial oriented

UWIC

November 2013 - January 2015(a year)

Bachelor of Economics

Vietnam Banking Academy

September 2005 - September 2009(4 years)