Skip to content

Tsukuru Tanaka

  • Tokyo University of Technology - Hachioji Campus

    Research interests

    Mobile robot

    Education

    Tokyo Koka Daigaku - Hachioji Campus