Wojciech Sebzda D. Sc.

Silesian University of Technology, Department of Foundry

Location
Gliwice, Poland
Discipline
Materials Science
Interests
Casting Processes Grey Cast Iron Electromagnetic Field Continuous Casting
more... less...

 • 2 Followers

Stats

Publications

 • Zaawansowane sterowanie procesami symulacji ciągłego odlewania żeliwa w środowisku ANSYS 12 FLUENT

  Czyżykowski A, Blokisz M, Szajnar J, Sebzda W

  Zeszyty Studenckich Prac Naukowych „Sferoid” (2011)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Próba wytworzenia odlewu ciągłego z żeliwa gatunku GJL-250 w oparciu o krystalizator przemysłowy

  Zeszyty Studenckich Prac Naukowych „Sferoid” (2011)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Simulation of the ingot extraction in the continuous casting process

  Szajnar J, Sebzda W

  World Technical Forum – PhD World Foundry Conference, BRNO, CZ (2011)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Inoculaction of grey vast iron with use of electromagnetic field

  Szajnar J, Cholewa M, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

  Livarski Vestnik (2010)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Influence of continuous casting conditions on grey cast iron structure

  Szajnar J, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W, Grzesik B, Stępień M

  Archives of Materials and Engineering (2010)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Symulacja komputerowa wpływu parametrów wyciągania wlewka na kształt frontu krystalizacji

  Szajnar J, Bartocha D, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

  Wydawnictwo okolicznościowe XXXIV Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej, Politechnika Częstochowska (2010)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Impact of continuous casting parameters on the crystallization front based on ANSYS FLUENT12 simulation

  Szajnar J, Bartocha D, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

  World Technical Forum – PhD World Foundry Conference (2010)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Symulacja wyciągania wlewka w procesie ciągłego odlewania żeliwa

  Mrzyk A, Sebzda W, Szajnar J

  Prace Studenckich Kół Naukowych – Sferoid (2010)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Charakterystyka laboratoryjnej linii do ciągłego odlewania żeliwa z elektromagnetycznym wspomaganiem mieszania ciekłego metalu w warunkach Katedry Odlewnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach

  Szajnar J, Cholewa M, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

  VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne Materiały i Technologie Odlewnicze”, Sinograf (2010)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Computer simulation of the impact of pulling parameters on the shape of ingot crystallization front

  Szajnar J, Bartocha D, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

  Technolog (2010)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Wpływ pola elektromagnetycznego na morfologię grafitu w strukturze żeliwa

  Szajnar J, Cholewa M, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W, Grzesik B et al.

  50 Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Krzepnięcie i Krystalizacja Metali (2009)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Inoculaction of grey vast iron with use of electromagnetic field

  Szajnar J, Cholewa M, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

  49th International Foundry Conference in Portoroz (2009)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Influence of electromagnetic field on pure metals and alloys structure

  Szajnar J, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

  Worldwide Congress COMMENT (2009)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Wpływ pola elektromagnetycznego na kształt i wielkość wydzieleń grafitu w żeliwie szarym

  Prace Studenckich Kół Naukowych – Sferoid (2009)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Symulacja komputerowa procesów cieplnych tworzenia warstwy stopowej na odlewach staliwnych

  Sebzda W, Szajnar J, Bartocha D

  Prace Studenckich Kół Naukowych (2008)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Wdmuchiwanie tworzyw sztucznych do wielkiego pieca

  Sebzda W, Jezierski J

  Prace Studenckich Kół Naukowych (2007)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Influence of electromagnetic field parameters on the morphology of graphite in grey cast iron

  Szajnar J, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

  Archives of Foundry Engineering (2009)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Laboratory grey cast iron continuous casting line with electromagnetic forced convection support

  Szajnar J, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

  Archives of Foundry Engineering (2010)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Structure and properties of gray iron casted in the electromagnetic field

  Szajnar J, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

  Archives of Foundry Engineering (2009)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Influence of electromagnetic field on the morphology of graphite in structure of cast iron

  Szajnar J, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W, Grzesik B, Stępień M

  Archives of Foundry Engineering (2010)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Simulation of the ingot extraction in the continuous casting process

  Szajnar J, Sebzda W

  Archives of Foundry Engineering (2011)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.
 • Computer simulation of the impact of pulling parameters on the process of continuous ingot casting

  Szajnar J, Bartocha D, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

  Archives of Foundry Engineering (2010)

  • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Education history

Silesian University of Technology, Department of Foundry

Ph. D.

October 2008 - Present

Silesian University of Technology, Department of Foundry

Master of Science

October 2003 - July 2008 (4 years 9 months)