Wojciech Sebzda

 • D. Sc.
 • Silesian University of Technology, Department of Foundry

Research Interests

Casting Processes Grey Cast Iron Electromagnetic Field Continuous Casting

Followers (2)

Following (2)

Publications

Próba wytworzenia odlewu ciągłego z żeliwa gatunku GJL-250 w oparciu o krystalizator przemysłowy

Tokarski , Sebzda W, Stawarz M, Wróbel T

Zeszyty Studenckich Prac Naukowych „Sferoid” (2011)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Simulation of the ingot extraction in the continuous casting process

Szajnar J, Sebzda W

World Technical Forum – PhD World Foundry Conference, BRNO, CZ (2011)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Simulation of the ingot extraction in the continuous casting process

Szajnar J, Sebzda W

Archives of Foundry Engineering (2011)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Zaawansowane sterowanie procesami symulacji ciągłego odlewania żeliwa w środowisku ANSYS 12 FLUENT

Czyżykowski A, Blokisz M, Szajnar J, Sebzda W

Zeszyty Studenckich Prac Naukowych „Sferoid” (2011)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Charakterystyka laboratoryjnej linii do ciągłego odlewania żeliwa z elektromagnetycznym wspomaganiem mieszania ciekłego metalu w warunkach Katedry Odlewnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Szajnar J, Cholewa M, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne Materiały i Technologie Odlewnicze”, Sinograf (2010)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Computer simulation of the impact of pulling parameters on the process of continuous ingot casting

Szajnar J, Bartocha D, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

Archives of Foundry Engineering (2010)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Computer simulation of the impact of pulling parameters on the shape of ingot crystallization front

Szajnar J, Bartocha D, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

Technolog (2010)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Impact of continuous casting parameters on the crystallization front based on ANSYS FLUENT12 simulation

Szajnar J, Bartocha D, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

World Technical Forum – PhD World Foundry Conference (2010)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Influence of continuous casting conditions on grey cast iron structure

Szajnar J, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W, Grzesik B, Stępień M

Archives of Materials and Engineering (2010)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Influence of electromagnetic field on the morphology of graphite in structure of cast iron

Szajnar J, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W, Grzesik B, Stępień M

Archives of Foundry Engineering (2010)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Inoculaction of grey vast iron with use of electromagnetic field

Szajnar J, Cholewa M, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

Livarski Vestnik (2010)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Laboratory grey cast iron continuous casting line with electromagnetic forced convection support

Szajnar J, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

Archives of Foundry Engineering (2010)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Symulacja komputerowa wpływu parametrów wyciągania wlewka na kształt frontu krystalizacji

Szajnar J, Bartocha D, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

Wydawnictwo okolicznościowe XXXIV Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej, Politechnika Częstochowska (2010)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Symulacja wyciągania wlewka w procesie ciągłego odlewania żeliwa

Mrzyk A, Sebzda W, Szajnar J

Prace Studenckich Kół Naukowych – Sferoid (2010)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Influence of electromagnetic field on pure metals and alloys structure

Szajnar J, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

Worldwide Congress COMMENT (2009)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Influence of electromagnetic field parameters on the morphology of graphite in grey cast iron

Szajnar J, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

Archives of Foundry Engineering (2009)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Inoculaction of grey vast iron with use of electromagnetic field

Szajnar J, Cholewa M, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

49th International Foundry Conference in Portoroz (2009)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Structure and properties of gray iron casted in the electromagnetic field

Szajnar J, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

Archives of Foundry Engineering (2009)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Wpływ pola elektromagnetycznego na kształt i wielkość wydzieleń grafitu w żeliwie szarym

Skorek , Szajnar J, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W

Prace Studenckich Kół Naukowych – Sferoid (2009)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Wpływ pola elektromagnetycznego na morfologię grafitu w strukturze żeliwa

Szajnar J, Cholewa M, Stawarz M, Wróbel T, Sebzda W, Grzesik B, Stępień M

50 Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Krzepnięcie i Krystalizacja Metali (2009)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Symulacja komputerowa procesów cieplnych tworzenia warstwy stopowej na odlewach staliwnych

Sebzda W, Szajnar J, Bartocha D

Prace Studenckich Kół Naukowych (2008)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Wdmuchiwanie tworzyw sztucznych do wielkiego pieca

Sebzda W, Jezierski J

Prace Studenckich Kół Naukowych (2007)

 • -- Readers Readers not available. This publication is not currently accessible in the Mendeley catalog.

Education history

Silesian University of Technology, Department of Foundry

Ph. D.

October 2008 - Present

Silesian University of Technology, Department of Foundry

Master of Science

October 2003 - July 2008 (4 years 9 months)