Skip to content

Yumi Yamashita

 • 3

  Followers

 • 3

  Following

Followers (3)

 • Hisaya AKAZAWA

  Hisaya AKAZAWA Library, Kyoto University

 • Keita Bando

  Keita Bando MyOpenArchive

 • Eriko Amano

  Eriko Amano Kyoto University

Following (3)

 • Hisaya AKAZAWA

  Hisaya AKAZAWA Library, Kyoto University

 • Keita Bando

  Keita Bando MyOpenArchive

 • Eriko Amano

  Eriko Amano Kyoto University