Ứng dụng mô hình tính toán đánh giá chất lượng nước hạ lưu sông Đồng Nai

 • Phan Viết Chính
 • 14

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

Trong bài báo này, mô hình toán dòng chảy hở một chiều MIKE11 đã được áp dụng mô phỏng đánh giá chất lượng nước hạ lưu sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa hiện trạng năm 2005 và mô phỏng dự báo chất lượng nước năm 2011 và 2020 do tác động bởi các nguồn xả thải của đô thị Biên Hòa theo qui hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của tỉnh Đồng Nai. Tác giả sử dụng số liệu địa hình, số liệu thủy lực, thủy văn năm 2003, số liệu chất lượng nước thực đo năm 2003 và năm 2005 để hiệu chỉnh và kiểm tra mô hình. Sử dụng bộ thông số đã hiệu chỉnh để mô phỏng dự báo chất lượng nước cho các phương án phát triển kinh tế xã hội của thành phố Biên Hòa đến năm 2020. Kết quả mô phỏng chất lượng nước năm 2011 và 2020 được so sánh đánh giá với qui chuẩn môi trường nước mặt: QCVN08: 2008/BTNMT. Nhìn chung, chất lượng nước sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa đều không đảm bảo nguồn cấp nước loại A2 theo qui chuẩn; tuy nhiên khi các hệ thống xử lí nước thải sinh hoạt hoàn thành và đưa vào sử dụng với hiệu suất xử lí 100% thì chất lượng nước trên đoạn sông này có cải thiện đáng kể. ABSTRACT In this paper, the modun MIKE 11, describing one-dimensional flow model was applied for calculating water quality downstream of the Dong-Nai river system; the reach flows through Bien-Hoa city status in 2005 and predicting water quality in 2011 and 2020 due to impact-emissions by sources of urban planning of Bien-Hoa in economic and social development until the year 2020. Subject use of terrain data, hydraulic and hydrological data in the year 2003; water quality data observed in the year 2003 and 2005 were used to calibrate and verification model. And using these parameters to predict water quality of Dong-Nai river which correspondents plans for economic and social development by the year 2020. ÑAÏ I HOÏ C ÑOÂ NG AÙ Soá 04-2011 41   1. Đặt vấn đề Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như khoa học kỹ thuật nói chung, các mô hình toán ứng dụng ngày càng được phát triển nhanh. Các mô hình toán với các ưu điểm như cho kết quả tính toán nhanh, giá thành rẻ, dễ dàng thay đổi các kịch bản bài toán, v.v... đang trở thành một công cụ mạnh, phục vụ đắc lực trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường. Lựa chọn mô hình là khâu đầu tiên rất quan trọng trong phương pháp mô hình toán, nó phụ thuộc vào yêu cầu công việc, điều kiện về tài liệu cũng như tiềm năng tài chính và nguồn nhân lực sẵn có. Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, hiện nay có rất nhiều mô hình toán đang được sử dụng. Trong nghiên cứu này, với mục tiêu mô phỏng và tính toán chế độ thủy lực và chất lượng nước cho sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa, tác giả đã lựa chọn áp dụng bộ phần mềm MIKE11, bởi nó đáp ứng được những tiêu chí sau: -Đoạn sông này không rộng, cho phép mô tả bài toán là một chiều;

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Find this document

There are no full text links

Authors

 • Phan Viết Chính

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free