Además de la Norma, las razones del desuso

 • Paricio I
 • 2

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

Desmanteix els arguments habituals que justifiquen el desús de les estructures de murs de maó i en presenta de nous. Arquments habituals: -aparició de la Norma-> és veritat que obliga a construide manera diferent a l'habitual a Catalunya però aquesta era inaplicable degut que els fabricants no garantitzen el material que venen i no existeixen prenses de les característiques necessaries per justificar la Norma. Si s'hages volgut segurament els tècnics haurien trobat la menera de saltar-se la Norma -alt cost -> el preu de la mà d'obra va pujar i va encarir l'estructura de mur de maó més que altres sistemes constructius (ús extensiu de la mà d'obra) però si es compta el total de l'edifici (la majoria d'habitatges tenen envans de maó no molt més barats que els murs resistents de maó) amb un bon disseny de l'interior dels habitatges la diferència de preu no és significativa -lentitud de posta en obra -> és una qüestió de gestió d'obra. Segur que es pot optimitzar. L'autor proposa unes cause diferents: -actitud dels professionals -> Els industrials no ajuden posant a disposició dels tècnics metodes de càlcus o regalant el càlcul (con sí vanfer amb els forjats reticulars) -falta d'artesans -> no es disposava de la quantitat de paletes necessària per absorbir el volum d'obra que s'estaba construint ni el temps per formar-los. -Interessos del capital -> les constructores preferien invertir en maquinària i patents (amortització controlada exclussivament per l'empresa) que en la formació de la mà d'obra necessària per un sistema constructiu que utilitza la mà d'obra de manera intensiva (repartiment més gran de la riquesa). Tampoc van aportar recolzament financer a les investigacions sobre el mur de fàbrica.

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Find this document

Authors

 • Ignacio Paricio

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free