The use of arthroscopic debridement and viscosupplementation in knee osteoarthritis Gonartrozda artroskopik debridman ve viskosuplementasyonun yeri

 • Ulucay C
 • Altintas F
 • Ugutmen E
 et al. 
 • 5

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

Amaç: Gonartrozlu dizlerde artroskopik debridman ve değişik hiyalüronik asit (HA) preparatları ile uygulanan viskosuplementasyonun uygun hastalarda yararlılığı de-ğerlendirildi. Çalışma planı: Çalışmaya, modifiye ARA (American Rheumatism Association) ölçütlerine göre tanı konan ve Ahlback sınıflamasına göre en çok evre 4 gonartrozu olan 77 kadın hasta (ort. yaş 50±5; dağılım 40-60) alındı. Olgula-rın tümünde dejeneratif menisküs yırtığı saptandı. Olgulara artroskopik tedaviden (parsiyel menisektomi ve debridman) üç hafta sonra rastgele seçimle Na-hiyaluronat (Orthovisc, n=38), streptokokal HA (Adant, n=21), Hylan G-F 20 (Sy-nvisc, n=18) ile haftada bir kez olmak üzere, üç kez ekle-miçi viskosuplementasyon uygulandı. Uygulanan tedaviler, ameliyat öncesi, enjeksiyondan önce ve üç hafta sonrasında olmak üzere memnuniyet durumu anketi, görsel ağrı skor-laması (GAS) ve WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities) osteoartrit indeksi ile değerlendirildi. Sonuçlar: Tedavi öncesine göre artroskopi ve viskosup-lementasyondan ayrı ayrı çok ileri derecede düzelme sağlandığı görüldü (p0.05). Çıkarımlar: Diz osteoartritinde, uygun seçilmiş hasta-larda artroskopik debridman ve viskosuplementasyonun başarılı bir tedavi yöntemi olduğunu düşünüyoruz. Anahtar sözcükler: Artroskopi; debridman; hiyalüronik asit/te-rapötik kullanım; enjeksiyon, eklemiçi; diz eklemi; osteoartrit, diz/ tedavi. Objectives: We investigated the effectiveness of ar-throscopic debridement followed by viscosupplementation using different hyaluronic acid (HA) products in selected patients with knee osteoarthritis. Methods: The study included 77 women (mean age 50±5 years; range 40 to 60 years) who had mild knee osteoarthri-tis according to the modified ARA (American Rheumatism Association) criteria and Ahlback classification. All the pa-tients had degenerative meniscal tears. After three weeks from arthroscopic treatment (partial meniscectomy and debridement), the patients were randomly assigned to intra-articular injections of Na-hyaluronate (Orthovisc, n=38), streptococcal HA (Adant, n=21), and Hylan G-F 20 (Syn-visc, n=18) given once a week for three weeks. Evaluations were made preoperatively, before and three weeks after injections using a patient satisfaction questionnaire, visual analog scale (VAS), and the WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities) osteoarthritis index. Results: All patients had significant improvement fol-lowing both arthroscopic treatment and viscosupplemen-tation (p0.05). Conclusion: Our results suggest that arthroscopic debride-ment combined with viscosupplementation is an effective treatment option for selected patients with knee osteoarthritis.

Author-supplied keywords

 • Arthroscopy
 • debridement
 • hyaluronic acid/therapeu-tic use
 • injections
 • intra-articular
 • knee joint
 • knee/ therapy
 • osteoarthritis

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Find this document

Authors

 • Cagatay Ulucay

 • Faik Altintas

 • Ender Ugutmen

 • Burak Beksac

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free