Critical reflections of action research used for professional development in a Middle Eastern Gulf State

 • McGee A
 • 3

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

Gelezen door Audrey Bron: McGee, A. (2008). Critical reflections of action research used for professional development in a Middle Eastern Gulf State. Educational Action Research, 16, 235-250. Gebruikte term en door wie uitgevoerd? Action research by in-service teacher educators Gebruikte definitie: Actieonderzoek vinden ze moeilijk te definieren, gezien de vele manier waarop het word ingevuld. In het artikel houden ze een aantal kenmerken aan: 1) autonomie van deelnemers over het te bestuderen onderwerp en door het doen van actieonderzoek autonomie over ontwikkelproces, 2) actie onderzoek moet practisch focus en doel hebben om de praktijk voor de betrokkenen te verbeteren (accent op doen/uitvoeren) 3) een cyclische aanpak van herzien, exploratie, clarificatie en reflectie plaatsvinden en kan resulteren in een verandering het handelen of professionele ontwikkeling 4) actieonderzoek wordt gezien als een manier om theorie en praktijk met elkaar te verbinden, waardoor leren en ontwikkeling van kennis door de direct betrokkenen bevorderd wordt (‘culture of learning’). Doel onderzoek: Actie onderzoek als instrument voor professionele ontwikkeling. Welke principes/voorwaarden: Welke stappen /onderdelen/stadia bevat het onderzoek, welke methoden worden gebruikt? Hoe ziet de dataverzameling/verwerking eruit? Welke werkvormen/vaardigheden worden beschreven? Welke activiteiten worden ondernomen? Welke vormen van validatie zijn er? Onderwerpen voor actieonderzoek varieerde van specifieke problemen in klassen tot bredere professionele ontwikkelings vraagstukken (bijv. vragstukken over het doceren van leesstrategieen, typen vragen die je kunt stellen tijdens didactische interacties, en het omgaan met onderlinge verschillen tussen leerlngen). Onderzoeksdata bevat zowel informatie van docenten als leerlingen. Onderzoekspopulatie varieerde van 16 tot 60 en er werden verschillende methodologieen gebruikt (vragenlijsten observaties en interviews). Zowel kwalitatieve als kwantitatieve analysese werden uitgevoerd. Als laatste werden resultaten besproken in groepjes. Voorbereiding/scholing: Wat wordt geleerd? Opbrengsten binnen raamwerk: 1) betrokkenen kijken op andere manier naar eigen praktijk; waarderen bottum-up benadering (bevordert motivatie) 2) delen van reflectie bevorderd oordeelsvorming (en vermindert polarisatie van visies) 3) het project ondersteunde het reconstrueren van kennis 4) Door project ontstaat een cultuur van het elkaar bevragen en bediscussieren van ervaringen Naast opbrengsten in het raamwerk ook andere opbrengst: 5) samenwerking – door samenwerking waren deelnemers meer gemotiveerd om werk voor het project te ondernemen Ook uitdagingen en spanningsvelden 1) eigenaarsschap en controle over onderzoek 2) competetieve/evaluatieve elementen 3) niet-vrijwillige deelname In hoeverre wordt OZ voortgezet? Instrumenten? Evaluatief raamwerk dat omvat: bevorderen reflectie in een omgeving waarin men moet samenwerken om een cultuur te bevorderen waarin professionele ontwikkeling wordt ondersteund en een kritische reflectie rond aantal uitdagingen. Andere opmerkingen:

Author-supplied keywords

 • FLOT

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Authors

 • A McGee

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free