Dimensi Islam dan Syariah

 • Zubir M
 • Naqiuddin M
 • Chung O
 et al. 
 • 2

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

Dalam Dimensi Islam adalah mengandungi kandungan, kodifikasi jariah (undang-undang ilahi) dan sekolah agama, Perjalanan Kerohanian Mazlmb Sufi dan Ajaran dan Amalan dalam Teknik Pengajaran Pengamal Mahzab Sufi dan kegunaan perkataan Islam, Iman, Ihsan yang digunakan dalam agama Islam. Dalam subtajuk tersebut membincangkan tentang perjalanan orang agama Islam dari Syariah sampai ke H. Aqiqah dan juga konsep syariah (undang-undang ilahi) yang dijalani dalam Islam. Syariah adalah suatu undang yang perlu dipatuhi oleh orang yang beragama Islam dan ia dibahagi kepada dua bahagian adalah ibadat (persembahan) dan mualamat (transaksi). Dalam konteks itu, juga berbincang tentang pembangunan sekolah agama Islam. Selain itu, perjalanan kerohanian Mazhab Sufi dan ajaran dan Amalan dalam teknik pengajaran pengamal Mahzab Sufi adalah mengenai dengan semangat dan ajaran yang akan seorang agama Islam perlu ada. Di samping itu, perkataan islam(percaya terhadap Islam), iman (percaya terhadap tuhan), ihsan(orang yang mempunyai tahap kerohanian yang tinggi) yang digunakan dalam agama islam. Ini adalah konteks yang dibincangkan dalam tajuk Dimensi Islam.

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Find this document

Authors

 • Muhamad Zubir

 • Muhammad Afiq Naqiuddin

 • Ooi Chean Chung

 • Kamarul Azmi Jasmi

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free