EMOCIONÁLNA A SOCIÁLNA INTELIGENCIA VO VZŤAHU K ZVLÁDANIU V RANEJ ADOLESCENCII

 • Baumgartner F
 • Zacharová Z
 • 4

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

Príspevok prezentuje výsledky výskumu týkajúceho sa vzťahu emocionálnej inteligencie (EI) a sociálnej inteligencie (SI) k zvládaniu záťaže. EI sme zisťovali jednak ako schopnosť (SIT-EMO) a jednak ako osobnostnú črtu (TEIQ-ASF). Chápaním príbuzná sociálna inteligencia bola zisťovaná TSIS. Copingové stratégie boli merané dotazníkom CCSC. Výskumnú vzorku tvorilo 104 detí v období ranej adolescencie. Výsledky poukázali na niektoré signifikantné vzťahy emocionálnej inteligencie a copingových stratégií. Prejavila sa špecifickosť dvoch konštruktov EI.

Author-supplied keywords

 • coping
 • early adolescence
 • emotional intelligence

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Find this document

Authors

 • František Baumgartner

 • Zuzana Zacharová

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free