Evidens, konstruktion og faglig relevans - Debatten om psykologiens videnskabelighed

 • Karpatschof B
 • 3

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

Artiklens hensigt er at karakterisere, demarkere og endeligt rekonstruere, to hovedpositioner i opfattelsen af psykologiens videnskabelighed. Den ene position er knyttet til naturvidenskaben, den anden er kraftigt påvirket af samfundsvidenskab. I den førstnævnte position er det centrale begreb evidensbaseret undersøgelse. I den sidstnævnte er social konstruktion en fiks idé. Med udgangspunkt i det sene nittenhundredtals diskussion om psykologiens natur (Windelband, Dilthey, Brenato) undersøges i artiklens første del forudsætningerne og de heraf følgende begrænsninger i princippet om evidensbaseret undersøgelse, mens den sidste del af artiklen dissekerer de tilsvarende forud- sætninger og begrænsninger i postulatet om, at alle psykologi- ske fænomener blot er sociale konstruktioner. Målet for artiklen er at pege mod en ikke-reduktionistisk psyko- logi, hvor både søgen efter evidens og undersøgelse af det socialt konstruerede kan belyse psykologiske fænomener – uden at eliminere personlig intentionalitet.

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Find this document

Authors

 • Benny Karpatschof

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free