Fluorescence quenching during photosynthesis and photoinhibition of Ulva rotundata blid.

 • Osmond C
 • Ramus J
 • Levavasseur G
 et al. 
 • 29

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • 93

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

A magas f�nnyel �rkez� t�bblet energia vagy nem-fotok�miai kiolt�s (NPQ) �tj�n h�k�nt disszip�l�dik, vagy a PSII-ben f�nyg�tl�st (photoinhibition) vagy f�nyk�rosod�st (photodamage) okoz. Az 1-qP v�ltoz� a PSII els�dleges elektron akceptor�nak (Q) reduk�lts�gi �llapot�t mutatja. Ha magas, akkor Q nagy r�sze reduk�lt, ami ha tart�san fennmarad, f�nyg�tl�st okoz. Az NPQ viszont �ppen azt mutatja, hogy a gerjeszt�si �llapot mekkora h�nyada terel�dik el a PSII-r�l. Az alacsony (40-80 umol m-2 s-1) f�nyen nevelkedett Ulva-n�l magas f�nyen 1-qP=0.8 (vagyis a Q 80%-a reduk�lt), a NPQ pedig alacsony, alig emelkedik a f�nyintenzit�ssal. Ez mind arra utal, hogy ez a n�v�ny igen fog�kony (nagy val�sz�n�s�ggel szenved) a fotoinhib�ci�ra. A magas (1750 umol m-2 s-1) f�nyen n�tt Ulva Q-j�n kisebb a gerjeszt�si nyom�s (1-qP=0.5, vagyis q ca. 50%-a reduk�lt f�nyteel�t�skor) �s az NPQ magasabb �s meredekebben emelkedik a PPFD-vel. Teh�t a f�nyg�tl�st kiv�d� mechanizmus j�val hat�konyabb. �rdekes, hogy Fv/Fm f�nyv�lasza nem t�rt el, val�sz�n�leg mert a PSII maxim�lis f�nyhozama az �rny�k-Ulvan�l a f�nyg�tl�s, a f�ny-Ulv�n�l az azt kiv�d� mechanizmusok miatt volt alacsonyabb. Fo emelked�se viszont minden esetben a fotoinhibici�t jelezte. Az NPQ-ban els�dlegesen a violaxanthin ciklusnak van szerepe, mert a violaxanthin -> zeaxanthin �talakul�st g�tl� dithiothreitol hozz�ad�sa az NPQ nagyfok� m�rs�kl�d�s�t eredm�nyezte a f�ny-Ulva eset�ben (az �rny�k Ulv�n�l kev�sb�, mert ott ez a pigmentrendszer alig kifejezett). A CO2 szubsztr�t megvon�sa a kl.fluoreszcencia m�r�sek szerint hamar fotoinhib�ci�t eredm�nyezett, a f�ny Ulv�n�l kev�sb�, mert ott a NPQ v�d�mechanizmus fejlettebb. Mivel a term�szetes tengerv�z CO2 koncentr�ci�n�l az Ulva nem CO2 tel�tett, a CO2 hozz�ad�sa az 1-qP (Q reduk�lts�gi �llapota) m�rs�kl�d�s�t de NPQ v�ltozatlans�g�t okozta az �rny�k Ulv�ban (jelezve, hogy a s�t�treakci� nagyobb gerjeszt�si energia felv�tele eset�n a magas f�ny t�bbletenergi�ja nagyobb r�szben kanaliz�l�dik fotok�miai �tra. A f�ny Ulva eset�ben viszont az 1-qP m�rs�kl�d�se kisebb, NPQ viszont igen jelent�sen visszaesik. Itt teh�t magas f�nyintenzit�son az NPQ helyett a fotok�miai �t veszi fel a t�bblet-energi�t.

Author-supplied keywords

 • Chlorophyll fluorescence
 • Photoinhibition
 • Photoprotection
 • Ulva (photosynthesis)

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Find this document

Authors

 • C. B. Osmond

 • J. Ramus

 • G. Levavasseur

 • L. A. Franklin

 • W. J. Henley

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free