Fluorescence quenching during photosynthesis and photoinhibition of Ulva rotundata blid.

 • Osmond C
 • Ramus J
 • Levavasseur G
 et al. 
 • 28

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • 92

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

A magas f�nnyel �rkez� t�bblet energia vagy nem-fotok�miai kiolt�s (NPQ) �tj�n h�k�nt disszip�l�dik, vagy a PSII-ben f�nyg�tl�st (photoinhibition) vagy f�nyk�rosod�st (photodamage) okoz. Az 1-qP v�ltoz� a PSII els�dleges elektron akceptor�nak (Q) reduk�lts�gi �llapot�t mutatja. Ha magas, akkor Q nagy r�sze reduk�lt, ami ha tart�san fennmarad, f�nyg�tl�st okoz. Az NPQ viszont �ppen azt mutatja, hogy a gerjeszt�si �llapot mekkora h�nyada terel�dik el a PSII-r�l. Az alacsony (40-80 umol m-2 s-1) f�nyen nevelkedett Ulva-n�l magas f�nyen 1-qP=0.8 (vagyis a Q 80%-a reduk�lt), a NPQ pedig alacsony, alig emelkedik a f�nyintenzit�ssal. Ez mind arra utal, hogy ez a n�v�ny igen fog�kony (nagy val�sz�n�s�ggel szenved) a fotoinhib�ci�ra. A magas (1750 umol m-2 s-1) f�nyen n�tt Ulva Q-j�n kisebb a gerjeszt�si nyom�s (1-qP=0.5, vagyis q ca. 50%-a reduk�lt f�nyteel�t�skor) �s az NPQ magasabb �s meredekebben emelkedik a PPFD-vel. Teh�t a f�nyg�tl�st kiv�d� mechanizmus j�val hat�konyabb. �rdekes, hogy Fv/Fm f�nyv�lasza nem t�rt el, val�sz�n�leg mert a PSII maxim�lis f�nyhozama az �rny�k-Ulvan�l a f�nyg�tl�s, a f�ny-Ulv�n�l az azt kiv�d� mechanizmusok miatt volt alacsonyabb. Fo emelked�se viszont minden esetben a fotoinhibici�t jelezte. Az NPQ-ban els�dlegesen a violaxanthin ciklusnak van szerepe, mert a violaxanthin -> zeaxanthin �talakul�st g�tl� dithiothreitol hozz�ad�sa az NPQ nagyfok� m�rs�kl�d�s�t eredm�nyezte a f�ny-Ulva eset�ben (az �rny�k Ulv�n�l kev�sb�, mert ott ez a pigmentrendszer alig kifejezett). A CO2 szubsztr�t megvon�sa a kl.fluoreszcencia m�r�sek szerint hamar fotoinhib�ci�t eredm�nyezett, a f�ny Ulv�n�l kev�sb�, mert ott a NPQ v�d�mechanizmus fejlettebb. Mivel a term�szetes tengerv�z CO2 koncentr�ci�n�l az Ulva nem CO2 tel�tett, a CO2 hozz�ad�sa az 1-qP (Q reduk�lts�gi �llapota) m�rs�kl�d�s�t de NPQ v�ltozatlans�g�t okozta az �rny�k Ulv�ban (jelezve, hogy a s�t�treakci� nagyobb gerjeszt�si energia felv�tele eset�n a magas f�ny t�bbletenergi�ja nagyobb r�szben kanaliz�l�dik fotok�miai �tra. A f�ny Ulva eset�ben viszont az 1-qP m�rs�kl�d�se kisebb, NPQ viszont igen jelent�sen visszaesik. Itt teh�t magas f�nyintenzit�son az NPQ helyett a fotok�miai �t veszi fel a t�bblet-energi�t.

Author-supplied keywords

 • Chlorophyll fluorescence
 • Photoinhibition
 • Photoprotection
 • Ulva (photosynthesis)

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Find this document

Get full text

Authors

 • C. B. Osmond

 • J. Ramus

 • G. Levavasseur

 • L. A. Franklin

 • W. J. Henley

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free