Four Approaches to the Creative Economy: General Overview

 • Levickaitė R
 • 47

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

The article presents the concept of the creative economy as a new economic phenomenon in the globalized environment. Four approaches on the new occurrence are presented. According to John Howkins theory, the fifteen creative industries (listed by the author) are the core of the creative economy. Both creativity and economy aren't new, but brand new are its interaction and scope. A wide definition of creativity has formed Richard Florida's theory of the developing creative class, which is a group of professionals, researchers and artists whose presence creates socioeconomic and cultural dynamism in cities especially. Richard Caves characterizes creative industries on the basis of seven economic properties and presents an idea that creative industries as such aren't unique but the sectors of creative industries driven by creativity generate new approaches to business processes, the demand-supply chain and covers both economic and social indicators of the country development. Charles Landry has proposed a creative city concept, which states that cities are dependent on one resource only -- its people. Creativity changes place, natural resources, market access, and becomes the key to dynamism of city development. A creative city defines a metropolis with variety of cultural activities glued to urban economical and social functioning. Key activities highly influencing rapid growth of the creative industries worldwide are related to both technology and economy. Digital revolutions and economic environments where revolutions took place, changes in technology and communications altogether have formed new conditions for development of creative economy as a new economic phenomenon. (English) [ABSTRACT FROM AUTHOR] Straipsnyje pristatoma kūrybos ekonomikos koncepcija, kūrybos ekonomikos reiškinys analizuojamas globalioje aplinkoje. Pateikiama keturių požiūrių į kūrybos ekonomiką apžvalga: Johno Howkinso (2007) teorija remiasi paties autoriaus suklasifikuotų penkiolika kūrybinių industrijų ir jų poveikiu nūdienos ekonomikai, nes nei kūrybingumas, nei ekonomika nėra nauji reiškiniai, tačiau nauja yra šių reiškinių dermė ir veiklo apimtis. Platus kūrybingumo aiškinimas Iėmė Richardo Floridos (2005) kūrybos klasės teoriją; kūrybo klasė yra profesionalų, mokslininkų, menininkų ir kitų kūrėjų grupė, kurių veikla kuria, ypač miestų srityse, socioekonomikos ir kultūros dinamizmą. Richardas Cavesas (2002) kūrybines industrijas apibūdina pagal septynias ekonomines vertes ir teigia, jog kūrybinės industrijos šiaip jau nėra ypatingos, tačiau jos kuria naujas prieigas prie verslo procesų, formuoja naują pasiūlos-paklausos grandinę bei skatina šalies ekonomikos ir socialinės gerovės augimą. Charlesas Landry (2006) pasiūlė kūrybinio miesto koncepciją ir teigia, jog miestai yra priklausomi nuo savo vienintelio ištekliaus -- miesto gyventojų. Kūrybingumas keičia vietą, natūralius išteklius ir tampa kertine kategorija, kalbant apie miesto plėtros dinamizmą, neatsiejamą nuo miesto ekonomikos ir socialinių veiklų. Pagrindinės veiklos, kurioms įtaką daro greitas pasaulio kūrybinių industrijų augimas, yra tiesiogiai susijusios su technologijomis ir naujaja ekonomika. Skaitmeninė revoliucija ir ekonominė aplinka, kur vyko ši revoliucija, technologijų ir komunikacijų pokyčiai suformavo naujas sąlygas plėtoti kūrybos ekonomiką kaip naujajį ekonomikos reiškinį. (Czech) [ABSTRACT FROM AUTHOR] Copyright of Business, Management & Education / Verslas, Vadyba ir Studijos is the property of Vilnius Gediminas Technical University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Find this document

Authors

 • Rasa Levickaitė

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free