Islamofobi – en verklighet? (Byrån mot diskriminering i Norrköping)

 • Chagaeva E
 • 1

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

Sveriges befolkning förändras ständigt då nya befolkningsgrupper tillkommer. Utvecklingen utsätter dock samtidigt vissa grupper eller individer för diskriminering. Detta förekommer överallt, medvetet och omedvetet. Denna missgynnande situation innebär att personer försummas genom att de behandlas sämre än någon annan på grund av deras olikheter. I Sverige finns en särskild diskrimineringslagstiftning till för att motverka sådana orättvisor och ”främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”.1 En rädsla för personer som är annorlunda än man själv existerar överallt, under alla omständigheter och beror oftast på okunskap. Känslan är både mänsklig och förståelig, men kan samtidigt leda till andra problem. Människans osäkerhet tillåter inte någon främmande komma nära då detta i sin tur kan bryta ner deras värld och tankesätt. Tidigare forskning har visat att mycket av det vi tycker påverkas av media. Man måste dock komma ihåg att människors känslor och reaktioner dessutom påverkas av egna erfarenheter och upplevelser av kontakter med personer med rötter i andra länder och kulturer. Det finns många typer av diskriminering, en växer emellertid allt starkare och blir därför i högre grad viktig att uppmärksamma och undersöka. Diskriminering på grund av religion har påverkat människors liv och hindrar dessa att leva som fria människor, lika i värde. Man behöver inte söka länge för att hitta ett oförglömligt exempel av en sådan typ av diskriminering. Under Adolf Hitlers ledning infördes antisemitiska raslagar och ett organiserat folkmord genomfördes på miljontals judar och romer. Händelserna som utspelade sig i USA 2001 påbörjade en kamp mot terrorism men påverkade dessutom andra sfärer. Västvärlden samt media vände vid denna tidpunkt hastigt människors uppmärksamhet mot de s.k. "skurkstaterna", varav de flesta är muslimska länder. Den uppmålade bilden av dessa länder har ofta framställt islam som en religion som stödjer terrorism, hedersvåld samt kvinnoförtryck. Efter kristendomen är islam den näst största religionen i hela världen. Samma statistik gäller för Sverige som har cirka 350 000 muslimska invånare.3 Av anledningen att religionen fortsätter att växa är det inte så besynnerligt att den spridande bilden har skapat och vidarefört rädsla för islam samt dess utövare. Detta intryck på islams befolkning har dessutom utbrett okunskap och medfört möjligtvis att just dessa människor behandlas orättvisst på grund av deras tro. Sveriges växande muslimska befolkning gör det nödvändigt att fundera över vilka förändringar i lagar, praxis och attityder som krävs för att positivt inkludera muslimer. Rasistiska och diskriminerade uttryck riktade mot folkgruppen har fått beteckningen islamofobi och kommer för övrigt vara ämnet för denna rapport. En direkt symbol av sin tro gör det lättare för andra människor att identifiera individer som annorlunda än sig själv. Islams utövare kan bli igenkännliga på olika sätt, enklare blir det dock att identifiera muslimska kvinnor då de ofta bär en slöja. Trots att alla människor har och bör ha friheten att utöva sin religion i Sverige kan sådana raka kännetecken som slöjan påverka kvinnornas möjligheter i samhället. Blir dessa kvinnor bemötta av personer som är fientliga mot islam, s.k. islamofober, så kan deras liv beröras på olika sätt. Det kan röra sig om arbetsmöjligheter, boende eller om allmänna sociala förhållanden. Situationen idag, vad gäller diskriminering riktad mot den islamiska befolkningen, ökar behovet av forskning enligt integrationsverkets rapport i 2007.4 För att situationen med tiden ska kunna förändras måste möjligheten att värna om de muslimer som redan finns och kommer till Sverige varje år finnas. Det viktiga är att människor blir mer medvetna och uppmärksammade det problemet som finns.

Author-supplied keywords

 • Fördomar
 • Identitet
 • Islam
 • Islamofobi
 • Samhället
 • Sjalen

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Find this document

There are no full text links

Authors

 • Elena Chagaeva

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free