Isolation and characterization of microsatellite markers in the caddisfly Drusus discolor (Trichoptera: Limnephilidae)

 • Pauls S
 • Feldheim K
 • Haase P
 • 18

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • 7

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

Popsali jsme vývoj a amplifikaci podmínek pro mikrosatelitní primery izolované z caddisly Drusus discolor. Osm polymorfních lokusů bylo vyvinuto a testováno na variabilitu použitím 37 jedinců ze dvou populací z centrální Evropy. Priemry dávaly průměrně 8,6 alel na lokus. Nebyla zde detekována vazebná nerovnováha, ale tři lokusy ukazovaly odchylky od Hardy-Weinbergovy rovnováhy v jedné ze dvou testovanách populací.

Author-supplied keywords

 • Caddisfly
 • Microsatellite enrichment
 • PCR

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Find this document

Authors

 • Steffen U. Pauls

 • Kevin A. Feldheim

 • Peter Haase

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free