Kontrollerte kliniske forsøk - Jakten på sann effekt av behandling

 • Lindbæk M
 • Skovlund E
 • 4

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • 1

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

Hensikten med kontrollerte kliniske forsok er aa dokumentere effekt av medisinsk behandling. Slike planlagte eksperimenter utfores i et utvalg av pasienter, og man forsoker aa generalisere resultatet til aa gjelde ogsaa for fremtidige pasienter. Antall pasienter som inkluderes i et forsok, maa vaere tilstrekkelig stort til aa kunne trekke holdbare konklusjoner med hensyn til storrelsen av en eventuell effekt. For aa dokumentere at en ny behandling ikke har daarligere effekt enn standardbehandling, maa vanligvis mange pasienter inkluderes. Det er vesentlig aa skille mellom statistisk signifikans og klinisk signifikans. En statistisk signifikant forskjell trenger ikke bety en vesentlig bedret effekt av behandlingen i den kliniske hverdag.

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Find this document

 • SGR: 0037058395
 • PUI: 35373498
 • SCOPUS: 2-s2.0-0037058395
 • ISSN: 00292001

Authors

 • Morten Lindbæk

 • Eva Skovlund

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free