Nova uredba o upravnem poslovanju

 • Kovač P
 • 2

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

V marcu je bila v Ur. l. RS, št. 20/05 objavljena Uredba o upravnem poslovanju, ki jo je vlada sprejela na podlagi zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in zakona o državni upravi (ZDU). Uredba ureja večje število vprašanj, saj vključuje nekatere do tedaj veljavne izvedbene akte na področju upravnega postopka, poleg tega pa prinaša vrsto novih določb, denimo o delni odpravi krajevne pristojnosti, elektronskem poslovanju uprave, enotni podobi, opremi in prostorih itd.

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Find this document

There are no full text links

Authors

 • Polona Kovač

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free