On the Pursuit of a Nation: The Construction of Folk and Folk Music in the Founding Decades of the Turkish Republic

 • Degirmenci K
 • 19

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

This paper largely investigates the dynamics of cultural policy in the founding years of the Turkish Republic (1923-1940s) by looking at a particular cultural form, Turkish folk music. The reconstruction of Turkish folk music and the development of the term 'folk' reflect certain cultural and political aspects of the formation of the nation-state and of Turkish nationalism. The paper also attempts to understand the inspirational sources of the founding cadres' cultural policy by looking at the genealogy of the term 'folk' (in Romantic thought and during the Enlightenment period) and their folk discourse. U članku se istražuje kulturna povijest turske folklorne glazbe s posebnim naglaskom na glazbene reforme koje su poduzete nakon ustanovljenja Turske republike (1923). Elite u Republici tragale su za raznim modelima (osobito za modelima istočnoeuropskih zemalja) i pozivale mnogobrojne poznate glazbenike, uključujući i Bélu Bartóka, s namjerom da pozapadnjače tursku folklornu glazbu. Što se dogodilo s drugim glazbenim tradicijama u Turskoj koje su bile proizvodi multikulturne i viševjerske populacije koja je živjela u Otomanskom carstvu? U tim glazbenim reformama bio je na djelu društveni inženjering koji se nadahnjivao Prosvjetiteljstvom u namjeri da konstruira primjerenu strukturu koja bi se sastojala od stanovništva s različitim i mnogobrojnim kulturnim i vjerskim korijenima. Razlike su ostale sačuvane, bile su čak dobrodošle, ali u vrlo tipičnom modernističkom diskursu koji djeluje na specifičan način prepredenim uklanjanjem razlika. Smatralo ih se dijelom 'kulturnog mozaika' harmonične turske kulture. Ako je jedan način ocrtavanja jedinstvenog tijela nacije konstruiranje homogene ili integralne kulture, onda je drugi način davanje veće ili manje primjerenosti različitim kulturama na odredenom teritoriju. Zbirka glazbenih komada iz Anatolije bila je standardizirana, tekstovi su bili prevedeni na turski i, Što je paradoksalno, izvorni višeglasni komadi pretvoreni su u monodijske. Članak se takoder bavi diskursom osnivačkih elita o narodu, koji je u velikoj mjeri pridonio stvaranju te primjerene strukture u području glazbe. Suprotno od političkih ideala osnivačkih kadrova, koje su uglavnom oblikovala načela Prosvjetiteljstva, njihov pojam o narodu spoj je romantičke i prosvjetiteljske misli.

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Find this document

Authors

 • Koray Degirmenci

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free