Samarbejdets kunst

 • Hedegaard-Sørensen, Lotte; Langager S
 • 4

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

Undersøgelsen ’Samarbejdets kunst’ har fokus på samarbejdsrelationer, ansvars‐og arbejdsopgavefordelinger og pædagogiske rolleforskelle mellem pædagogmedhjælpere og lærere på specialskoler for børn med multiple funktionsnedsættelser. Undersøgelsen bevæger sig mellem en opmærksomhed på det pædagogiske og didaktiske arbejde i praksis samt på samarbejdsrelationer og ansvars‐ og arbejdsopgavefordeling mellem fagpersoner. Fokus lægges især på pædagogmedhjælperes rolle i arbejdet og samarbejdet. Pædagogmedhjælpernes rolle undersøges med fokus på, hvordan de indtager og tilbydes roller i samarbejdet med især lærere og i relation til den praksis samarbejdet finder sted i. Undersøgelsen går med andre ord i radikal forstand ind og beskriver praksis og aktører i praksis indefra og nedefra og udfordrer fagpolitiske og/eller teoretiske forestillinger om profession og professionsgrænser. Projektet er gennemført på en specialskole på Sjælland i perioden september 2010 til september 2011.

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Find this document

Authors

 • Søren; Hedegaard-Sørensen, Lotte; Langager

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free