אינוס נשים נשואות: עיון בספרות ההלכה בעקבות שו"ת "ממעמקים"

  • עיר-שי ר
N/ACitations
Citations of this article
N/AReaders
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

על פי ההלכה, אישה נשואה שקיימה יחסי מין עם גבר אחר ("זינתה תחת בעלה") אסורה על בעלה, אלא אם יחסים אלה היו בכפייה, דהיינו האישה נאנסה בידי הבועל. יחד עם זאת, השאלה כיצד יוגדר אונס בגינו תותר אישה לבעלה ומהן הנסיבות בהן יוכר המעשה המיני כאונס נתונה למחלוקות עמוקות.

Cite

CITATION STYLE

APA

עיר-שי, ר. (2016). אינוס נשים נשואות: עיון בספרות ההלכה בעקבות שו"ת “ממעמקים.” AJS Review, 40(2), א-כב. https://doi.org/10.1017/s0364009416000465

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free