Skip to main content

Control in tijden van maatschappelijke complexiteit. Van het besturen van een illusie naar het stimuleren van werkelijke impact

  • Jong M
  • Benedictus R
  • Rutkens-Oudman L
  • et al.
N/ACitations
Citations of this article
4Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Publieke organisaties worden geconfronteerd met complexe vraagstukken, zoals structurele armoede en snel veranderende technologie. Daar adequaat op inspringen vereist veel van het innovatieve en experimenterende vermogen van deze organisaties. Uitkomsten en bijbehorende interventies staan op voorhand niet vast. Tegelijkertijd vraagt de maatschappij verantwoording van het besteedde geld aan de hand van vastomlijnde protocollen en outputcriteria. Deze discrepantie tussen flexibel acteren enerzijds en controle & transparantie anderzijds staat het adequaat functioneren van deze organisaties in de weg. In dit artikel stellen wij dat de aannames onder de besturing van, het toezicht op en de verantwoording van publieke organisaties moeten worden herzien. Deze herziening heeft tevens serieuze consequenties voor de praktijk van management accounting & control.

Cite

CITATION STYLE

APA

Jong, M., Benedictus, R., Rutkens-Oudman, L., & van Tulder, R. (2017). Control in tijden van maatschappelijke complexiteit. Van het besturen van een illusie naar het stimuleren van werkelijke impact. Maandblad Voor Accountancy En Bedrijfseconomie, 91(9/10), 308–314. https://doi.org/10.5117/mab.91.24058

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free