El tractament integrat de llengües en la gramàtica: una aproximació a la terminologia bàsica en els llibres de text de secundària.

  • Martí A
N/ACitations
Citations of this article
1Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Aquest article analitza la variació terminològica que afecta les denominacions (variació denominativa), perquè en moltes ocasions els termes constitueixen un obstacle en la construcció dels conceptes. Concretament, s'ha desenvolupat un treball terminogràfic, de recopilació dels termes utilitzats per referir-se a les diferents classes de paraules en els llibres de text de les assignatures de Castellà i Valenciano1 de primer i segon d'ESO. Els resultats obtinguts mostren la gran incoherència terminològica dels llibres de text, amb un excés de termes que dificulten l'aprenentatge de l'alumnat, la qual cosa posa de manifest la necessitat de dur a terme un tractament integrat de les llengües presents en el sistema educatiu i també de l'elaboració d'una gramàtica pedagògica interlingüística bàsica, que orienti la transposició didàctica, que recontextualice i seqüenciï els continguts, i amb una terminologia unificada per a totes les llengües de l'currículum, a fi de facilitar la consecució d'una adequada competència comunicativa plurilingüe.

Cite

CITATION STYLE

APA

Martí, A. (2020). El tractament integrat de llengües en la gramàtica: una aproximació a la terminologia bàsica en els llibres de text de secundària. ReGrOC. Revista de Gramática Orientada a Las Competencias, 2(1), 89–116. https://doi.org/10.5565/rev/regroc.44

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free