Perubahan cuaca dan penyakit denggi: kajian kes di daerah seremban, negeri sembilan, malaysia

 • Choy E
 • Khair E
 • Atan A
 et al. 
 • 82

  Readers

  Mendeley users who have this article in their library.
 • N/A

  Citations

  Citations of this article.

Abstract

Denggi merupakan penyakit endemik di Malaysia. Perubahan cuaca mengakibatkan peningkatan kematian, kemorbidan serta peningkatan kes penyakit seperti denggi. Artikel ini bertujuan untuk melihat hubungan antara perubahan cuaca dengan kes denggi yang dilaporkan di Daerah Seremban. Objektif kajian ini ialah untuk mengenalpasti hubungan antara perubahan cuaca dengan bilangan kes denggi di Daerah Seremban. Data sekunder berkaitan dengan bilangan kes penyakit bawaan-vektor dikumpul dari Pejabat Kesihatan Daerah Seremban, laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia serta temubual dengan key informant yang berpengetahuan tentangg perubahan cuaca dan kesihatan awam. Temubual telah dilaksanakan dari bulan Mac hingga Novembe 2009. Data kelembapan relatif dan data taburan hujan diperolehi dari Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Pengairan dan Saliran. Kaedah korelasi Pearson digunakan untuk mengkaji hubungan antara pembolehubah perubahan cuaca dengan kes denggi pada aras keyakinan p

Author-supplied keywords

 • kelembapan relatif
 • kerpasan
 • kes denggi
 • perubahan cuaca
 • taburan hujan

Get free article suggestions today

Mendeley saves you time finding and organizing research

Sign up here
Already have an account ?Sign in

Find this document

There are no full text links

Authors

 • Er Ah Choy

 • Elainie Bte Mohd Khair

 • Asmahani Atan

 • Mazrura Sahani

 • Zainudin Mohd Ali

Cite this document

Choose a citation style from the tabs below

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free