Psiho- un neirotehnoloģijas un sabiedriskās drošības problēmas

  • Vilks A
N/ACitations
Citations of this article
N/AReaders
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Raksta autors publikācijā vēlas pievērst lasītāju uzmanību vienai no iespējamām jaunajām pieejām tiesībaizsardzības iestāžu darbībā – psiho- un neirotehnoloģijām –, kā arī autors pakavēsies pie minētās tēmas jaunākajām iezīmēm. Rakstā ir ieskicēti psihotehnoloģiskās izziņas un ietekmēšanas daži aspekti, neirotiesībzinātnes (neirolaw) attīstības kontūras, kā arī psihotehnoloģijas studiju kursu realizēšanas prakse un iespējas juristu profesionālajā izglītībā, nepretendējot uz tēmas plašu un dziļu izklāstu. The current capacity for the human beyond the control of his statement and possible manipulation is growing much faster than we are able to realize. New technological capabilities contribute to human threats. This does not mean that new capabilities are to be resigned form. Use of new technologies is necessary to identify legal basis and strict scientific methodology conversion lens. Technology use goals and policies have to be morally and ethically community assisted.

Cite

CITATION STYLE

APA

Vilks, A. (2015). Psiho- un neirotehnoloģijas un sabiedriskās drošības problēmas. SOCRATES. Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās Fakultātes Elektroniskais Juridisko Zinātnisko Rakstu Žurnāls / SOCRATES. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law, 1(1), 70–77. https://doi.org/10.25143/socr.01.2015.1.70-77

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free