Triküspit Kalp Kapakçıklarının Üç Boyutlu (3B) Biyobaskı Metotları ile Fabrikasyonu

  • AKPEK A
N/ACitations
Citations of this article
6Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Geçen yıllar içerisinde organ transplantasyonu konusunda olan ihtiyaç sürekli olarak artmıştır. Organ naklinin kendisini bir ihtiyaç olarak en çok belli ettiği alanlardan bir tanesi de kalp kapakçığı hastalıklarıdır. Bu sebepler dolayısıyla biyoyazıcılar aracılığı ile yüksek biyouyumluluğa sahip yapay kalp kapakçıkları üretmek mecburidir. Bu çalışmada amaçlanan, kalp kapakçıkları hastalıklarında kullanılmak üzere stereolitografi yöntemi ile triküspit bir kalp kapakçığı üretmektir. Bu çalışmada stereolitografi yöntemi ile yüksek çözünürlülüğe sahip triküspit bir kalp kapakçığı üretilmeye çalışılmış ve temel biyouyumluluk özellikleri incelenmiştir. Sonuç itibari ile aortik bir köke sahip olan triküspit kalp kapakçıkları çeşitli biyomalzemeler aracılığı ile üretilmiştir. Çalışma henüz klinik amaçlarla kullanılmak için çok erken olsa dahi stereolitografinin biyoyazıcı olarak kullanılır olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

Cite

CITATION STYLE

APA

AKPEK, A. (2017). Triküspit Kalp Kapakçıklarının Üç Boyutlu (3B) Biyobaskı Metotları ile Fabrikasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 740. https://doi.org/10.19113/sdufbed.57066

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free